Pripravujeme pre Vás možnosť využiť regionálnu kartu zliav

Oravapass

Systém regionálnej karty zliav Oravapass je jednoduché, moderné a elegantné riešenie, ktoré prináša klientom zľavové benefity a celému regiónu ucelenú spoločnú prezentáciu.

Klient pri nástupe na pobyt obdrží Oravapass a brožúrku, ktorá obsahuje všetky zľavy, ktoré môže klient využiť. Klient môže využiť zľavu v jednom stredisku raz za deň. Na jednu kartu Oravapass môže využiť zľavu až pre 5 osôb v jednom stredisku. Každá osoba môže využiť zľavu v jednom stredisku len raz za deň (systém nedovolí poskytnúť zľavu tej istej osobe 2krát za deň v tom istom stredisku, aby nedochádzalo k zneužívaniu kariet a poškodzovaniu poskytovateľov zliav. Klient však môže využiť Oravapass vo viacerých strediskách za deň).

Ďalšie informácie nájdete na stránke Oravapass